Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Artikel

De AFM en incidenten(politiek)

mr. drs. J.F. Garvelink1

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitvoering van haar bedrijf".[2] Voor dergelijke incidenten bestaat een meldplicht bij de AFM.[3]   Op zich is dat laatste geen probleem. Accountantsorganisaties willen best melden. Het probleem is eerder dat onduidelijk is wanneer er moet worden gemeld. Het gekke is dat die onduidelijkheid niet uit de wettekst volgt. Zoals alle regels zijn de Wta en het Bta aan interp... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht 2020

mr. drs. A.G. de Neve1

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures. 1. Impact COVID-19 In 2020 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeningenrecht beperkt geweest. De mees... abonneren of dit artikel kopen.

EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU richtlijn niet-financiële informatie), gepubliceerd. Het belangrijkste onderdeel van dit richtlijnvoorstel is dat alle grote en beursgenoteerde ondernemingen in de EU vanaf 2023 verplicht zullen worden, als onderdeel van het bestuursverslag, een nieuw 'duurzaamheidsrapport' openbaar te maken. Bovendien zal bij dit duurzaamheidsrapport limited assurance moeten worden verstrekt door een externe assu... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag

mr. L.J.G. Knorringa en mr. drs. L. in 't Veld1

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof Amsterdam uit 2007 over de vraag wat als peildatum geldt voor de vaststelling van onbehoorlijke taakvervulling op grond van art. 2:138/248 lid 2 BW bij schending van de verplichting tot (tijdige) deponering van de jaarrekening als bedoeld in art. 2:394 BW. Naast de opvallend late publicatiedatum van deze uitspraak, valt op dat het oordeel van het hof Amsterdam indruist tegen de h... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Bestuursverslag schiet tekort – lessen voor bestuur en accountant

A. Dieleman RA1

Annotatie bij Accountantskamer 9 april 2021, ECLI:NL:TACAKN:2021:26 Onlangs heeft de Accountantskamer een interessante uitspraak gedaan in een tegen een accountant ingediende tuchtklacht.[2] De klacht bevat meerdere onderwerpen, maar in deze bijdrage aan TvJ behandel ik alleen de klachtonderdelen die betrekking hebben op het bestuursverslag dat tekortkomingen bevatte en de verantwoordelijkheid van de accountant daarbij. De uitspraak is daarom bijzonder omdat de Accountantskamer een uitleg geeft bij de handelwijze voor een tekortschietend bestuursverslag die niet rechtstre... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen jaren diverse alinea's zijn toegevoegd aan hoofdstuk 400. Sommige voorschriften zijn van toepassing op alle middelgrote en grote rechtspersonen, andere voorschriften zijn slechts op bepaalde categorieën ondernemingen van toepassing. Om de leesbaarheid van het hoofdstuk te vergroten en de gebruiker te faciliteren om te bepalen welke voorschriften op ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS