Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

Praktijkvraag

mr. L.J.G. Knorringa en mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW

Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof Amsterdam uit 2007 over de vraag wat als peildatum geldt voor de vaststelling van onbehoorlijke taakvervulling op grond van art. 2:138/248 lid 2 BW bij schending van de verplichting tot (tijdige) deponering van de jaarrekening als bedoeld in art. 2:394 BW. Naast de opvallend late publicatiedatum van deze uitspraak, valt op dat het oordeel van het hof Amsterdam indruist tegen de heersende opvatting omtrent dit vraagstuk. In deze bijdrage gaan wij nader in op de vraag welke peildatum gehanteerd dient te worden bij 'doorlopende' schending van art. 2:394 BW: het moment vanaf of het moment tot wanneer sprake is van schending van de deponeringsplicht?

1. Inleiding

Tussen Amsterdammers en Rotterdammers is over het algemeen sprake van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW

1. Inleiding

2. Achtergrond van art. 2:138/248 BW

3. Praktijkvraag

4. Amsterdamse opvatting

5. Rotterdamse opvatting

6. Amsterdam versus Rotterdam: welke peildatum geldt?

7. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.J.G. Knorringa en mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16799

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...