Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag"

De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen jaren diverse alinea's zijn toegevoegd aan hoofdstuk 400. Sommige voorschriften zijn van toepassing op alle middelgrote en grote rechtspersonen, andere voorschriften zijn slechts op bepaalde categorieën ondernemingen van toepassing. Om de leesbaarheid van het hoofdstuk te vergroten en de gebruiker te faciliteren om te bepalen welke voorschriften op een specifieke onderneming van toepassing zijn, stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving voor om hoofdstuk 400 beleidsneutraal te herstructureren. Er wordt een zogenoemde 'stapelstructuur' voorgesteld. Inhoudende dat bijvoorbeeld paragraaf 1 de voorschriften bevat die voor alle middelgrote en grote rechtspersonen van belang zijn, vervolgens is het hoofdstuk ingedeeld in andere (sub)paragrafen die a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag"

RJ-Uiting 2021-9 "Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis - verlenging tot en met 30 juni 2022"

RJ-Uiting 2021-10 "Ontwerp-alinea's met betrekking tot de verantwoording van verlieslatende contracten"

Virtuele algemene vergadering blijft waarschijnlijk tot minimaal 1 oktober 2021 mogelijk

Vooralsnog geen verplichte instelling klimaatrapportage TCFD voor financiële sector op nationaal niveau

Boetetoemetingsbeleid AFM 2021

Foutherstel bestuursverslag

Consultatie 'Audit Quality Indicators' – Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Niet-financiële verslaggeving: Europa

Niet-financiële verslaggeving: IFRS Foundation

Niet-financiële verslaggeving: Value Reporting Foundation

Niet-financiële verslaggeving: Task Force on Climate-related Financial Disclosures

IASB: Exposure draft Management Commentary

IASB: amendement IAS 12

OESO: minimum belastingheffing op multinationale ondernemingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16801

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...