Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

De AFM en incidenten(politiek)

mr. drs. J.F. Garvelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitvoering van haar bedrijf".2 Voor dergelijke incidenten bestaat een meldplicht bij de AFM.3

 

Op zich is dat laatste geen probleem. Accountantsorganisaties willen best melden. Het probleem is eerder dat onduidelijk is wanneer er moet worden gemeld. Het gekke is dat die onduidelijkheid niet uit de wettekst volgt. Zoals alle regels zijn de Wta en het Bta aan interpretatie onderhevig, maar op zich is het systeem hier vrij helder. Bovendien zit in de wet beleidsvrijheid ingebakken, zodat accountantsorganisaties ruimte hebben om daar op een verstandige wijze invulling aan te geven. Het was ook nadrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat incidentmeldingen zouden voortkomen uit de bestaande inrichting van accountantsorganisaties en dus niet zouden leiden tot l...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.F. Garvelink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16796

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...