Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 4

Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtransacties

mr. A. Wijnans en mr. W.G. Greijskamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vastgoedtransacties vinden in allerlei vormen plaats. In alle gevallen is het van belang of, en zo ja in welke mate, de verkrijger gebonden wordt aan de huurovereenkomst(en) met betrekking tot het object. Het gaat dan niet alleen om de in het vooruitzicht gestelde huurinkomsten, maar ook om bedingen waarvan het mogelijk wel of niet wenselijk is dat die bedingen op de verkrijger overgaan. Als uitgangspunt binnen het Nederlandse overeenkomstenrecht geldt dat enkel de partijen bij een overeenkomst aan de betreffende overeenkomst gebonden zijn.2 Zoals hoogstwaarschijnlijk bekend, maakt art. 7:226 BW ('koop breekt geen huur') een belangrijke uitzondering op dit uitgangspunt ter bescherming van de huurder, die zo zijn huuraanspraken niet verliest. Art. 7:226 is niet de enige grondslag die kan leiden tot de overgang van (rechten en verplichtingen uit) huurovereenkomsten die mogelijk een rol kunnen spelen in (nieuwbouw)vastgoedtransacties. In dit artikel hebben...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Koop breekt geen huur - art. 7:226 BW

2. Contractsovername – art. 6:159 BW

3. Andere grondslagen

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Wijnans en mr. W.G. Greijskamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16813

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

Uit een analyse van de Rabobank[2] blijkt dat de economische vooruitzichten de laatste maanden sterk zijn verbeterd. In alle Nederlandse regio's herstelt de economie van de coronacrisis, maar de ma...

 Interview met Jeroen Lokerse (managing partner bij Cushman & Wakefield) over de vastgoedsector en de bijbehorende ontwikkelingen, de impact van de coronacrisis, de toekomst van fysieke winkels en kantoorruimten

  Wat is de impact (geweest) van corona op de retailmarkt?   Corona heeft bepaalde trends even tot stilstand gebracht, terwijl andere zijn versneld, zoals de groei van online. Zo was in de VS de gr...

 Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties vinden in allerlei vormen plaats. In alle gevallen is het van belang of, en zo ja in welke mate, de verkrijger gebonden wordt aan de huurovereenkomst(en) met betrekking tot het ...

 Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngarantie inroepen als de huurder de huur niet meer betaalt?

Geregeld wordt er in huurovereenkomsten afgesproken dat een groepsmaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van een huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Vaak gebeu...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ cor...

 Uitspraken en Nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...