Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 4

Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngarantie inroepen als de huurder de huur niet meer betaalt?

mr. T.S.M. Fraai en mr. R.F. Raven1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Geregeld wordt er in huurovereenkomsten afgesproken dat een groepsmaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van een huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Vaak gebeurt dat in de vorm van een concerngarantie. In de kern is een concerngarantie een verklaring van een aan de huurder gelieerde vennootschap,2 dat zij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen die de huurder heeft op grond van de huurovereenkomst.
Het afgelopen jaar is de huurrechtpraktijk overspoeld met corona gerelateerde kwesties. Veel huurders schoten tekort in de nakoming van de huurovereenkomst door de huur niet, niet tijdig, maar vooral niet volledig te betalen. Voor veel verhuurders rees dan ook de vraag of ze een beroep konden doen op de concerngarantie om zo hun schade te beperken.
In dit artikel gaan we in op de vraag of de verhuurder alsnog de volledige huur kan verkrijgen door inroeping van de afgegeven concerngarantie in het geval dat de huurder de volledi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De coronapandemie

1.1. Uitbraak COVID-19, de daarmee gepaard gaande maatregelen alsmede de daardoor ontstane huurgeschillen

1.2. De door COVID-19 ontstane huurgeschillen en de stand van zaken

1.3. Prejudiciële vragen

2. Wijziging van de huurprijs op grond van artikel 6:258 BW

3. Zekerheden in huurovereenkosmten

3.1. Levert de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW op waarop de garant zich jegens de verhuurder kan beroepen?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.S.M. Fraai en mr. R.F. Raven1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16814

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

Uit een analyse van de Rabobank[2] blijkt dat de economische vooruitzichten de laatste maanden sterk zijn verbeterd. In alle Nederlandse regio's herstelt de economie van de coronacrisis, maar de ma...

 Interview met Jeroen Lokerse (managing partner bij Cushman & Wakefield) over de vastgoedsector en de bijbehorende ontwikkelingen, de impact van de coronacrisis, de toekomst van fysieke winkels en kantoorruimten

  Wat is de impact (geweest) van corona op de retailmarkt?   Corona heeft bepaalde trends even tot stilstand gebracht, terwijl andere zijn versneld, zoals de groei van online. Zo was in de VS de gr...

 Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties vinden in allerlei vormen plaats. In alle gevallen is het van belang of, en zo ja in welke mate, de verkrijger gebonden wordt aan de huurovereenkomst(en) met betrekking tot het ...

 Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngarantie inroepen als de huurder de huur niet meer betaalt?

Geregeld wordt er in huurovereenkomsten afgesproken dat een groepsmaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van een huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Vaak gebeu...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ cor...

 Uitspraken en Nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...