Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

Uit een analyse van de Rabobank[2] blijkt dat de economische vooruitzichten de laatste maanden sterk zijn verbeterd. In alle Nederlandse regio's herstelt de economie van de coronacrisis, maar de mate waarin verschilt. In de regio's met een industriële en technologische specialisatie, zoals Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, Zuidwest-Overijssel, Delft en Westland groeit de economie naar verwachting het hardst. De weg naar herstel verschilt ook per sector, net zoals corona de sectoren verschillend heeft geraakt. Niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige naar ve... ...lees meer

Artikel

Interview met Jeroen Lokerse (managing partner bij Cushman & Wakefield) over ...

mr. A. de Fouw en mr. K.M. Verdurmen1

  Wat is de impact (geweest) van corona op de retailmarkt?   Corona heeft bepaalde trends even tot stilstand gebracht, terwijl andere zijn versneld, zoals de groei van online. Zo was in de VS de groei van online winkelen in het tweede kwartaal van 2021 groter dan in de afgelopen tien jaar. Sommige winkels spelen niet in op deze trend van online verkoop, wat in mijn optiek gevaarlijk is. Retailers die beschikken over een goed aanpassingsvermogen aan nieuwe trends, zoals online verkoop, blijven ook in de toekomst levensvatbaar. Retailers die zich niet ... abonneren of dit artikel kopen.

Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtrans...

mr. A. Wijnans en mr. W.G. Greijskamp1

Vastgoedtransacties vinden in allerlei vormen plaats. In alle gevallen is het van belang of, en zo ja in welke mate, de verkrijger gebonden wordt aan de huurovereenkomst(en) met betrekking tot het object. Het gaat dan niet alleen om de in het vooruitzicht gestelde huurinkomsten, maar ook om bedingen waarvan het mogelijk wel of niet wenselijk is dat die bedingen op de verkrijger overgaan. Als uitgangspunt binnen het Nederlandse overeenkomstenrecht geldt dat enkel de partijen bij een overeenkomst aan de betreffende overeenkomst gebonden zijn.[2] Zoals hoogstwaarsch... abonneren of dit artikel kopen.

Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngara...

mr. T.S.M. Fraai en mr. R.F. Raven1

Geregeld wordt er in huurovereenkomsten afgesproken dat een groepsmaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van een huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Vaak gebeurt dat in de vorm van een concerngarantie. In de kern is een concerngarantie een verklaring van een aan de huurder gelieerde vennootschap,[2] dat zij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen die de huurder heeft op grond van de huurovereenkomst. Het afgelopen jaar is de huurrechtpraktijk overspoeld met corona gerelateerde kwesties. Veel huurders schoten tekort in de nakoming van ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:HR:2021:753 (beroepsaansprakelijkheid, juridisch adviseur, zorgplic...

mr. N. Amiel1

TvHB 2021/13 Hoge Raad 21 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:753 Met noot van mr. N. Amiel [1]   Samenvatting[2]   Beroepsaansprakelijkheid, juridisch adviseur, zorgplicht, informatieplicht, waarschuwingsplicht, informed consent, aanbod, aanvaarding In het kader van onderhandelingen tussen eisers en de gemeente over een beëindiging/afkoop van de huurovereenkomst hebben eisers zich laten bijstaan door een j... abonneren of dit artikel kopen.

ECLI:NL:GHSHE:2021:632 (gemengde huurovereenkomst, woonruimte met middensta...

prof. mr. A.W. Jongbloed1

TvHB 2021/14Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 maart 2021 ECLI:NL:GHSHE:2021:632 Met noot van prof. mr. A.W. Jongbloed [1] Hoger beroep van Kantonrechter Maastricht 4 juli 2018, zoals op de voet van art. 31 Rv verbeterd bij herstelvonnis van 31 oktober 2018, en de daaraan voorafgaande tussenvonnissen van 29 juni 2016, 7 september 2016, 29 maart 2017 en 14 juni 2017 also... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS