Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 3

Annotatie bij Hoge Raad 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833

mr. J.L. van den Heuvel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het komt regelmatig voor dat een faillissementscurator ermee wordt geconfronteerd dat er voor datum faillissement bepaalde verplichtingen op grond van milieuwetgeving door de gefailleerde niet zijn nagekomen. Vanaf datum faillissement is het – kort gezegd – de curator die verantwoordelijk is voor de naleving van op de boedel rustende milieurechtelijke verplichtingen; in dat kader kunnen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan handhavingsmaatregelen jegens de curator worden getroffen, zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang en/of een last onder dwangsom.2 Dat kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat door de curator dwangsommen worden verbeurd en/of dat hij kosten van bestuursdwang verschuldigd raakt (ik zal deze schulden hierna kortweg aanduiden als "handhavingsschulden").3

 

Handhavingsschulden kunnen dus ook zien op een overtreding van milieuwetgeving in de periode voor faillissement, toen de curator vanzelfsprekend...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten[7]

3. Oordeel Hoge Raad

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.L. van den Heuvel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:833
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16824

Verder in 2021 nr.3

 Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissements...

 Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen...

 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoek...