Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 4

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering van de inkopende rijksoverheid: de compliancefunctie verkend

mr. M.J.A. Verseveld Bdes ECIM and mr. dr. W.A. Janssen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Summary: The Dutch central government often struggles to comply with sustainable public procurement rules and policy. Compliance with this framework of rules and policy measures is, however, important to reduce the impact of public procurement on the environment and to aid the fight against climate change. So far, little attention is given in the academic and public discourse to the role of an organizational compliance function to strengthen compliance levels. In this article, the potential of this function is explored and discussed.

1. Inleiding

De transitie naar een circulaire economie in het kader van klimaatverandering zal binnen afzienbare tijd niet alleen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van ondernemingen, maar ook op de bedrijfsvoering van de overheid. In dit artikel staat de klimaatopgave van de rijksoverheid centraal.1 De bedrijfsvoering van de rijksoverheid moet op grond van het Nederlandse Klimaatakkoord en het Klimaatplan vo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De klimaatopgave en de context van de inkopende overheid

3. Bedrijfsvoering van de rijksoverheid en de positie van inkoop

4. Compliance, klimaatdoelstellingen en de rol van publieke inkoop

4.1. Compliancefunctie in relatie tot het behalen van doelstellingen

4.2. Compliancefunctie binnen de rijksoverheid

4.3. Compliance en duurzame publieke inkoop: versterking van de naleving?

5. Concluderende gedachten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J.A. Verseveld Bdes ECIM and mr. dr. W.A. Janssen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17295

Verder in 2022 nr.4

 Editorial

The fourth issue of 2022 focuses on 'ESG and Compliance'. A very hot topic these days, which is often in the news. But above all, it is a topical and interesting theme due to the fact that the publ...

 From Integrity- to ESG-Due Diligence

The new requirements to perform ESG Due Diligence and report on impact of sustainability issues, will pose challenges for organisations, but also for compliance officers. The new regulations will l...

 Klimaatverandering is het grootste marktfalen ooit

De Europese Commissie wil bedrijven meer ruimte geven voor duurzaamheidsafspraken en zo bijdragen aan de Europese klimaatdoelen. 'De plannen zijn een stap in de goede richting, maar gaan nog niet v...

 SFDR: an important new focus area for the compliance function of asset managers.

1. Introduction This article is about a new topic which increasingly requires significant attention of the compliance function of asset managers: compliance with new requirements on sustainability ...

 The Proliferation of Contractual Assurances in Environmental and Human Rights Due Diligence in Supply Chains

Contracts are regularly deployed to regulate corporate practices of suppliers in connection with- environmental and human rights compliance as required by buyers in supply chains. Many buyers, main...

 Een klimaatneutrale bedrijfsvoering van de inkopende rijksoverheid: de compliancefunctie verkend

Summary: The Dutch central government often struggles to comply with sustainable public procurement rules and policy. Compliance with this framework of rules and policy measures is, however, import...

 ESG in Remuneration and Corporate Governance

The Relationship between ESG Engagement, Remuneration Policies and Corporate Govenrance Regulation With the proliferation of ESG as an established element in today's business practice, the regulato...

 A reflection on the flaws of social audits

Auditing companies are commercial enterprises that meet their clients' need to manage their reputation. Created in response to the criticism raised by the numerous abuses reported in the 1990s, cor...

 De rol van de Nederlandse financiële sector in de bestrijding van illegale handel in wilde dieren

In dit artikel bekijken we welke rol Nederlandse financiële instellingen kunnen spelen bij de bestrijding van illegale handel in wilde dieren (hierna: IHWD). In het bijzonder de samenl...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (84)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...