Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 5

Wie vraagt, wordt overgeslagen; een annotatie bij ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1407

mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitspraak

Hoger beroep

5. [appellant] bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat de AP heeft mogen besluiten om van het opleggen van een bestuurlijke boete aan het NIFP af te zien. Hij betoogt, onder verwijzing naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700 , en de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal mr. P.J. Wattel van 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:738 , dat de beginselplicht tot handhaving die in de rechtspraak met betrekking tot herstelsancties wordt aangenomen, ook ten aanzien van de bestuurlijke boete geldt, omdat met het opleggen van een boete het algemeen belang wordt gediend. Uit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 februari 2015 aan de voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 33 662, nr. 15) volgt dat een bestuurlijke boete ook kan worden opgelegd als sprake is v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R.P.A. Kraaijeveld1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2021:1407
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16889

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de bladeren in groten getale van de bomen. Het is duidelijk, de zomer van 2021 is voorbij, de herfst is in aantocht. Het einde van de zomer viel dit jaar ...

 De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: ...

 French bar guidelines on internal investigations: an overview

Lawyers have always handled internal investigations. It consists in bringing to light facts on behalf of a company. Such a process has always existed when prepping for a case, for example. Legal...

 Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.[2] Kl...

 Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemeti...