Tijdschrift voor Internetrecht

2021 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Global Britain?

mr. B.D.P. van der Eijk1

  Wanneer wordt verwezen naar de General Data Protection Regulation moeten juristen in internationale context tegenwoordig nog wel eens een voorvoegsel gebruiken: 'EU GDPR' of 'UK GDPR'. Tot op heden lijken de beide 'Regulations' nog als twee druppels water op elkaar, maar het lijkt er op dat het onderscheidend vermogen in uitleg, inhoud en mogelijk ook aanduiding de komende jaren zal toenemen; Groot-Brittannië laat blijken dat het ook op het gebied van gegevensbescherming een eigen koers gaat varen.   Een duidelijker signaal dan h... ...lees meer

Artikel

Gaia-X: Dé Europese cloud in wording?

mr. G. van Til1

Al langere tijd klinkt de roep om een Europese cloud als tegenhanger voor de clouddiensten die nu voornamelijk door grote Amerikaanse partijen worden aangeboden. Gaia-X, dat de komende maanden de operationele fase ingaat, klinkt in dit verband als een veelbelovend initiatief. De initiatiefnemers willen met Gaia-X een federale en veilige data-infrastructuur aanbieden. Dit artikel gaat in op hoe de initiatiefnemers dat willen bereiken en verkent de juridische implicaties. 1. Alles in de cloud Cloud computing is niet meer uit onze dagel... abonneren of dit artikel kopen.

De politiek van onlineplatforms

M. Klos LLM BSc1

Nadat aanhangers van Donald Trump op 6 januari 2021 het US Capitol bestormden schorste Facebook het account van Trump.[2] In Nederland verwijderde YouTube een interviewvideo en een opname van een commissievergadering van de Tweede Kamer wegens strijd met het desinformatiebeleid van de videodienst.[3] Hoewel het om verschillende schendingen gaat is er één gemene deler: het betrof gekozen politici die onlineplatforms gebruikten om politiek te bedrijven. Kunnen onlineplatforms politieke inhoud modereren zoals ze ook andere inhoud modereren? Of heeft politieke inhoud een beschermde status? W... abonneren of dit artikel kopen.

De nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) voor de doorgifte van persoonsge...

mr. A. Karimi en mr. J. Toornstra1

Op 4 juni 2021[2] heeft de Europese Commissie nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).[3] Hiermee is met name beoogd de SCCs in lijn te brengen met ontwikkelingen in de digitale economie en de nieuwe regels over bescherming van persoonsgegevens onder de AVG. Dit heeft zich onder meer geuit door de toevoeging van twee nieuwe doorgiftevormen: de doorgifte van een verwerker naar een sub-verwerker en van een verwerker naar een verwerkingsverantwoo... abonneren of dit artikel kopen.

De Uber/OLA-uitspraken

mr. N.W. Groenhart1

Annotatie bij Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1018 (Uber I), Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1019 (OLA) en Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1020 (Uber II) 1. Inleiding 1.1 Rechtspraak over het inzagerecht van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is al lang geen bijzonderheid meer. Wat deze uitspraken bijzonder maakt is dat de rechtbank uitspraak doet over het recht op informatie over geautomatiseerde besluitvorming bij inzage (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder h, AVG). ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij

Hoge Raad 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783   Verbintenissenrecht, bevrijdende betaling, vervalste factuur   Devante en Hascor hebben een handelsrelatie waarbij Hascor producten bestelde in 2015. Na verschillende mails, welke allemaal vanuit het juiste e-mailadres werden verzonden, werd een nieuwe factuur gestuurd waar, zogenaamd, de fouten uit gehaald waren. Dit bleek achteraf een valse factuur. Hascor is echter overgegaan t... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. P. Polter1

EuropaTijdelijke afwijking van de AVG en e-Privacyrichtlijn om online kindermisbruik te bestrijdenOp 14 juli 2021 is de Verordening betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG (e-Privacyrichtlijn) ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen gepubliceerd. De verordening staat aanbieders van nu... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

ACM: Google moet consumentenrechten beter nalevenDe Europese Commissie en de nationale consumentenautoriteiten roepen Google op zich te houden aan de consumentenregels om misleiding te voorkomen. Onder leiding van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Belgische Economische Inspectie zijn verschillende services van Google bekeken, zoals de Google zoekmachine, Google Play Store en de Google Store. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM, stelt dat Google voor veel consumenten het startpunt is in hun online zoektocht naar producten. Goog... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS