TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 3

De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

mr. J.J.M. Reijnen Husagić1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waar meer dan 50 personen werkzaam zijn) voor interne meldprocedures. Autoriteiten worden aangewezen om een externe meldprocedure op te zetten binnen hun werkgebied.

Tijdens de Corona-crisis hebben steeds meer werknemers melding gemaakt van misstanden binnen hun organisatie, bijvoorbeeld over het houden van 1,5 meter afstand. Ook maakte de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst eens te meer duidelijk dat een juiste aanpak van een melding van een vermoeden van een misstand door een werknemer van groot belang is. Reeds in een vroeg stadium van de affaire hadden enkele werknemers van de Belastingdienst melding gemaakt. Indien deze melding voldoende serieus was genomen had dit wellicht tot een andere afloop kunnen leiden.2

In het kader van hun werkzaamheden kunnen personen, on...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De huidige Wet Huis voor klokkenluiders

2. De Europese Klokkenluidersrichtlijn

3. De implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wetgeving

3.1. Materieel toepassingsgebied

3.2. Persoonlijk toepassingsgebied

3.3. De procedure

3.3.1. Interne melding

3.3.2. Externe melding bij autoriteiten

3.3.3. Openbaarmaking

3.4. Uitzonderingen

3.5. Beschermingsmaatregelen

3.6. Sancties

4. Praktijkvoorbeelden

5. Conclusies en aandachtspunten voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J.M. Reijnen Husagić1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16914

Verder in 2021 nr.3

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en ...

 Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag ...

 De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waa...

 Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Do...

 Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elemen...