TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 3

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

mr. C. van Puffelen en R.M.A. Bakker MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en zich te ontwikkelen. Het departement ontwikkelt sociaal beleid dat voor iedereen werkt. Een utopie? Volgens de criticus wel, volgens de dromer niet.

Tijdens de laatste verkiezingscampagnes is wederom veel aandacht besteed aan het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt. De verkiezingsprogramma's stonden vol met voorstellen die de arbeidsmarkt moesten gaan veranderen. De vraag is of wat voorgesteld is, ook daadwerkelijk zal gaan leiden tot regeringsbeleid. En of dat regeringsbeleid voldoende recht doet aan de transities die de arbeidsmarkt de aankomende jaren zal moeten ondergaan. Digitalisering, globalisering, vergrijzing, om maar eens wat te noemen. De afgelopen jaren volgden de noodkreten elkaar op: zorg nu eens voor goede regels rondom werk. Aan het departement van SZW de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. van Puffelen en R.M.A. Bakker MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16910

Verder in 2021 nr.3

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en ...

 Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag ...

 De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waa...

 Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Do...

 Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elemen...