TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 3

Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

mr. R.D. Poelstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.2 Onderwerp van deze discussie is de vraag welke grondslagen, ook wel aangeduid als fundamenten of waarden, ten grondslag liggen of kunnen worden gelegd aan het arbeidsrecht. Grondslagen die in de literatuur worden genoemd zijn onder meer: democratie, menselijke waardigheid, ongelijkheidscompensatie en (pre-)distributie. In mijn dissertatie introduceer ik procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het arbeidsrecht, in het bijzonder voor de regels die het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg ordenen. Voor zover ik weet is procedurele rechtvaardigheid tot dusver in de rechtsleer niet genoemd als grondslag voor het arbeidsrecht. In deze bijdrage zet ik kort uiteen waarom het van betekenis is procedurele rechtvaardigheid aan te merken als grondslag voor het (collectief) arbeidsrecht.

1. Belang van grondslage...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Belang van grondslagen voor het wetenschappelijk discours

2. Distributieve of procedurele rechtvaardigheid?

3. Zuivere procedurele rechtvaardigheid volgens Rawls in A Theory of Justice

4. Zuivere procedurele rechtvaardigheid en het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

5. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.D. Poelstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16915

Verder in 2021 nr.3

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en ...

 Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag ...

 De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waa...

 Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Do...

 Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elemen...