TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 3

Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elementen van art. 7:610 BW nog wel passend zijn, nu arbeidsrelaties in toenemende mate op andere wijzen worden vormgegeven en de maatschappelijke opvattingen daarover aan verandering onderhevig lijken. Opvallend is dat geschillen over de kwalificatie van arbeidsrelaties in de rechtsliteratuur en de feitenrechtspraak doorgaans worden benaderd aan de hand van een toetsingskader dat een eigen arbeidsovereenkomstenrechtelijke inkleuring heeft. Deze praktijk heeft mogelijk tot gevolg dat het algemeen verbintenissenrechtelijke uitlegleerstuk bij de kwalificatie te veel een eigen arbeidsrechtelijk leven is gaan leiden. Hierdoor worden arbeidsovereenkomstrechtelijke correcties toegepast op plekken waar dit mogelijk niet past. Het doel van deze bijdrage is een aanzet te geven tot een debat over het k...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De uitlegfase: het juridisch kader

3. Het gebruik van de term partijbedoeling en de uitvoering van de overeenkomst 

4.  De kwalificatiefase: het juridisch kader

5. De rol van ongelijkheidscompensatie en andere omstandigheden in de kwalificatiefase

6. Spanning tussen partijautonomie en publieke belangen in het kwalificatieproces

7. Afronding en vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16913

Verder in 2021 nr.3

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en ...

 Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag ...

 De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waa...

 Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Do...

 Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elemen...