Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 4

Overzicht rechtspraak juli tot en met september 2021

mr. J. Wind

Hoge Raad 9 juli 2021; ECLI:NL:HR:2021:1099

X BV had meer (indirecte) bestuurders. Eén daarvan, A, heeft vlak voor zijn vertrek bij X BV vrijwel al het werkkapitaal van X BV naar zichzelf overgemaakt. De curator stelt alle (indirect) bestuurders, met uitzondering van A, ex art. 2:248 BW aansprakelijk. omdat de administratie van X BV niet zou voldoen aan de eisen van art. 2:10 BW. De rechtbank heeft die vordering afgewezen, omdat de (indirect) bestuurders het vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW voldoende hebben weerlegd. Het Hof is van oordeel dat de rechtbank een verkeerd uitgangspunt heeft gehanteerd; het Hof is van oordeel dat een schending van art. 2:10 BW impliceert dat over de gehele linie sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dienen de aangesproken (indirect) bestuurders aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan die onbehoorlijke taakvervulling (dus niet beperkt tot het voeren van een ondeugdelijke admin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16986

Verder in 2021 nr.4

 De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent welisw...

 Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van e...

 De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelho...

 Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turbol...