Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 4

De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelhouder daadwerkelijk heeft voldaan aan de volstortingsplicht. Voorts bespreekt hij welke verjaringstermijn in dat kader heeft te gelden en wordt beschreven wanneer een schending van de volstortingsplicht kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Volgens de auteur is de lagere rechtspraak soepel als het gaat om de vraag of er daadwerkelijk is voldaan aan de volstortingsplicht en geldt er een verjaringstermijn van twintig jaren. Conclusie is dan ook dat de curator voorlopig nog niet klaar is met de volstortingsplicht en een eventuele schending daarvan.

1. Inleiding

Van een curator wordt verwacht dat hij onderzoek doet naar de volstortingsplicht van de aandeelhouder.2 In dit artikel zal eerst de wettelijke regeling van de volstortingsplicht worden beschreven...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De wettelijke regeling van de volstortingsplicht

2.1. Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

2.2. Bankverklaring

2.3. Schijnzekerheid

3. Daadwerkelijke storting

3.1. Rechtspraak Hoge Raad

3.2. Lagere rechtspraak

3.3. Conclusie

4. Verjaringstermijn volstortingsplicht

5. Faillissement en de rol van de curator

5.1. Art. 2:193 BW

5.2. Bestuurdersaansprakelijkheid

5.3. Overgangsrecht

5.4. Bevoegdheid ex art. 2:180 lid 2 sub b (oud) BW

5.5. Praktisch

6.  Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. van Overloop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16984

Verder in 2021 nr.4

 De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent welisw...

 Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van e...

 De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelho...

 Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turbol...