Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 4

Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

mr. drs. M.C. van Koppen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Het gevolg daarvan is dat alle werk­nemers op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege mee overgaan van de vervreemder op de verkrijger met behoud van arbeidsvoorwaarden. Op grond van artikel 7:666 BW is artikel 7:663 BW evenwel niet van toepassing indien de werk­gever in staat van faillissement is verklaard. Een door­starter in faillissement kan daarom naar eigen inzicht bepalen welke werknemers van de failliet een arbeids­overeenkomst wordt aangeboden. Het wetsontwerp Wet Overgang van onder­neming in faillissement dreigt aan die situatie een einde te maken.

1. Overgang van onderneming op hoofdlijnen

Het leerstuk 'overgang van onderneming' vindt zijn oorsprong in Europ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Overgang van onderneming op hoofdlijnen

2. Overgang van onderneming in faillissement

3. Pre-pack

4. Smallsteps

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.C. van Koppen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16983

Verder in 2021 nr.4

 De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent welisw...

 Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van e...

 De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelho...

 Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turbol...