Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 4

De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

mr. K.C. Mensink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent weliswaar enkele bepalingen die de schuldenaar in staat te stellen een akkoord voor te bereiden en tegelijkertijd de onderneming voort te zetten, zoals art. 42a Fw en de aanpassing van art. 54 Fw die de verstrekking van financiering en het gebruik van bestaande rekening-courant faciliteiten mogelijk maken, maar de WHOA geeft geen bepaling voor de status van schulden die ontstaan of activa die de schuldenaar verwerft tijdens de WHOA-procedure. Deze omissie kan vooral problemen opleveren als later een faillissement volgt, maar kan ook tot discussie leiden voor welk bedrag een financier meedoet in het akkoord.

1. Inleiding

De basis van het faillissementsrecht is het fixatie-begin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Nieuwe schulden

3. Aflossing van bankkrediet

4. Wat als het onderpand meer waard wordt?

5. Conclusie  

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.C. Mensink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16982

Verder in 2021 nr.4

 De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent welisw...

 Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van e...

 De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelho...

 Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turbol...