Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 4

Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turboliquidatie.2 Voorwaarde voor het kunnen opleggen van een bestuursverbod ex art. 106a Fw is immers dat de betrokkene bestuurder3 is van een failliete rechtspersoon als bedoeld in art. 2:3 BW, terwijl men via een turboliquidatie een rechtspersoon met schulden eenvoudig kan doen ophouden te bestaan, in principe zonder dat een faillissement plaatsvindt. In geval van een turboliquidatie wordt de rechtspersoon ontbonden zonder opvolgende vereffening van diens vermogen, waardoor de rechtspersoon op het moment van ontbinding ophoudt te bestaan. Dit is enkel mogelijk als de rechtspersoon op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, zie art. 2:19 lid 1 jo. lid 4 BW.

Deze uitwijkmogelijkheid is echter niet waterdicht ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.L.H. Reumers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16985

Verder in 2021 nr.4

 De fixatiedatum in de WHOA: transacties in de twilight zone na de start van een WHOA procedure

In dit artikel ga ik in op de status van rechten en verplichtingen van de schuldenaar die een WHOA-akkoord voorbereidt. Deze voorbereiding kan een paar weken tot een jaar duren. De WHOA kent welisw...

 Wetsontwerp wet overgang van onderneming in faillissement: wordt doorstart een overgang van onderneming?

Indien (een onderdeel van) een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing overgaat op een derde en daarbij haar identiteit behoudt, zal in de meeste gevallen sprake zijn van e...

 De curator en de volstortingsplicht van de aandeelhouder: case closed?

In dit artikel wordt stil gestaan bij de volstortingsverplichting van een aandeelhouder op de aandelen in een besloten vennootschap. De auteur gaat onder andere in op de vraag wanneer een aandeelho...

 Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turbol...