Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."2

Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubliceerd waarin tien kwaliteitsindicatoren worden voorgesteld die meer inzicht zouden moet geven in de kwaliteit van de accountancysector.3 Dat zijn de zogenoemde audit quality indicators, hierna kortweg AQIs. Een ieder die met enige regelmaat het Financieele Dagblad leest – ik reken u als lezer van dit tijdschrift daar ook toe – zal de publicatie van dit consultatiedocument opmerkelijk vinden. Niet alleen omdat, zoals de kwartiermakers het verwoorden, accountants transparantie doorgaans hoog in het vaandel hebben staan, maar zij zelf hun controles te veel vanuit een 'black box' verrichten. Maar ook omdat de financiële pers op een- of tweewekelijkse basis over de kwaliteit van het accountantsber...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17000

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...