Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlands
RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van openbaar belang" 

Grote organisaties van openbaar belang1 dienen thans niet-financiële informatie in hun bestuursverslag op te nemen op grond van Richtlijn niet-financiële informatie (Richtlijn 2014/95/EU) welke geïmplementeerd is in Besluit bekendmaking niet-financiële informatie.

Verordening (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordening) is op 2 juli 2020 in werking getreden. De EU-Taxonomieverordening beoogt 'duurzame financiering en beleggingen' te stimuleren en het inzicht daarover te vergroten. Daartoe is een EU-taxonomie ontwikkeld met daarin opgenomen de activiteiten die ecologisch duurzaam ('groen') zijn en wordt informatieverstrekking daarover, met name aan beleggers, verplicht.

Op grond van artikel 8 van de EU-Taxonomieverordening ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17006

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...