Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er is uiteraard enige tijd gemoeid met het daadwerkelijk opmaken van de jaarverslaggeving over het verstreken boekjaar. Zoals bekend wordt door Nederlandse rechtspersonen nogal eens gebruik gemaakt van de maximale opmaakperiode: uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar. In de periode tussen einde boekjaar (balansdatum) en de datum waarop de jaarverslagging wordt opgemaakt kunnen belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Dergelijke gebeurtenissen na balansdatum kunnen ingrijpend of relevant zijn, zodat het belangrijk kan zijn daarover informatie op te nemen in de jaarverslaggeving. Als dit nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum, dan wordt dit uiteraard (nog) verwerkt in de (cijfers in de) jaarrekening (in IFRS-terminologie: 'adjusting event'). Maar ook als ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Informatieverstrekking over belangrijke gebeurtenissen na balansdatum verplaatst van 'overige gegevens' naar 'toelichting' van de jaarrekening

2. Informatieverstrekking over bijzondere gebeurtenissen na balansdatum in het bestuursverslag

3. Conclusie: vermelden in bestuursverslag?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17003

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...