Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

Audit Quality Indicators

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatiedocument uitgebracht met een voorstel voor zogenoemde Audit Quality Indicators (AQI's)2 . Het consultatiedocument bevat een voorstel voor tien AQI's. Bij alle AQI's zijn verschillende kritische kanttekeningen te plaatsen, waaruit blijkt dat enkele belangrijke doelstellingen van de AQI's (het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de ondersteuning bij de selectie van een accountant) op deze wijze niet, dan wel in onvoldoende mate, worden gerealiseerd. Dit artikel geeft een toelichting op de AQI's en daarbij een aantal kritische observaties in het licht van deze constatering.

1. Inleiding

Het meten (en kunnen vergelijken) van controlekwaliteit is een uiterst relevant en actueel onderwerp in de accountancysector. Enerzijds omdat het accountantsberoep voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Recente historische ontwikkeling

3. Voorgestelde procedure met betrekking tot AQI's

4. Voorgestelde AQI's

4.1. Betrokkenheid externe accountant

4.2. Fouten in de jaarrekening

4.3. Fraude en continuïteit

4.4. Kwaliteitsverhogende maatregelen

4.5. Bevindingen in het kwaliteitsbeheersingssysteem

4.6. Cultuur

4.7. Verloop in controleteam

4.8. Innovatiebereidheid

4.9. Budgetoverschrijding

4.10. Opdrachtgeverstevredenheid

5. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17001

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Kwaliteitsindicatoren, Audit Quality Indicators, Kwartiermakers

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...