Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 6

Vertrouwen komt te voet, en gaat per tweet

M.D. Datema, mr. dr. M.H. Paapst en mr. P.J.R. van der Wees1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Het aantal Twittergebruikers is sinds het begin van 2020 explosief gestegen van 133 miljoen naar 162 miljoen gebruikers.2 Eén van de verklaringen die het platform daarvoor zelf geeft is dat Twitter bij uitstek de plaats is om te praten over actuele gebeurtenissen en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.3 Logischerwijs springen ook overheidsinstanties in op dit medium en is er haast geen overheidsorganisatie meer zonder Twitteraccount. Het is immers uitermate geschikt om snel en laagdrempelig te kunnen communiceren met burgers. Daarnaast zijn er overheidsfunctionarissen die ook privé, dus los van hun organisatie, een account onderhouden op Twitter. Soms staat hun functie in de profielbeschrijving, maar ook zijn ze vaak via de profielfoto nog herkenbaar. Denk aan een burgemeester met een ambtsketen om, de politieagent die in uniform op de foto staat, of de rechter in toga zittend in een rechtszaal.  Alle drie zijn dit overheidsfunctionarissen die in beginsel ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. Vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren

2.2. Politieagenten

2.3. Rechters

2.4. Burgemeesters

2.5. Tussenconclusie

3. Resultaten enquête

3.1. Validiteit en betrouwbaarheid

3.2. Algemene vragen

4. Conclusie en discussie

4.1. Methodologische reflectie

4.2. Aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
M.D. Datema, mr. dr. M.H. Paapst en mr. P.J.R. van der Wees1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17008

Verder in 2021 nr.6

 Nog één keer 'thank you'!

Als dit redactioneel verschijnt, ligt de Glasgow Climate Change Conference net achter ons. Die conferentie is uiteindelijk terug te voeren op de United Nations Framework Convention On Climate Chang...

 Vertrouwen komt te voet, en gaat per tweet

  Het aantal Twittergebruikers is sinds het begin van 2020 explosief gestegen van 133 miljoen naar 162 miljoen gebruikers.[2] Eén van de verklaringen die het platform daarvoor zelf geeft is dat Twi...

 Smart home for lawyers: IoT in the home and its implications for the GDPR

The IoT is "A network of items – each embedded with sensors – which are connected to the Internet"[2] and function thanks to the collection and communication of data. It revolves around the idea th...

 Opinie - Samen st(r)a(f) je sterker

Nieuw samenwerkingsplatform toezichthouders om toezicht op het digitale domein te versterken In Nederland kennen we veel verschillende toezichthouders. Al deze toezichthouders hebben hun eigen werk...

 Open brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Verbeter het meldloket voor datalekken!

Vrijwel elke organisatie krijgt wel een keer te maken met een datalek, dat gemeld moet worden bij de AP. De ervaring leert dat het melden van een datalek aan de AP geen eenvoudige opgave is, terwij...

 Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2847   Onrechtmatige daad, identiteitsfraude,   Partijen waren bevriend. Appellant heeft geïntimeerde bewogen om mee te werken aa...

 Wet- en regelgeving

NLWetsvoorstel coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheidOp 8 november 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel op het terrein van bestrijding va...

 Signaleringen

Versterkt toezicht op digitale activiteitenDe Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media hebben het Samenw...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?