Tijdschrift voor Internetrecht

2021 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Nog één keer 'thank you'!

mr. P.G. van der Putt1

Als dit redactioneel verschijnt, ligt de Glasgow Climate Change Conference net achter ons. Die conferentie is uiteindelijk terug te voeren op de United Nations Framework Convention On Climate Change, dat in 1992 werd vastgesteld.[2] Dat raamwerk formuleert onder meer het volgende uitgangspunt: "The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind."[3] In 1992 bestond het internet zoals wij dat nu kennen nog niet. Pas in 1993 mochten gew... ...lees meer

Artikel

Vertrouwen komt te voet, en gaat per tweet

M.D. Datema, mr. dr. M.H. Paapst en mr. P.J.R. van der Wees1

  Het aantal Twittergebruikers is sinds het begin van 2020 explosief gestegen van 133 miljoen naar 162 miljoen gebruikers.[2] Eén van de verklaringen die het platform daarvoor zelf geeft is dat Twitter bij uitstek de plaats is om te praten over actuele gebeurtenissen en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.[3] Logischerwijs springen ook overheidsinstanties in op dit medium en is er haast geen overheidsorganisatie meer zonder Twitteraccount. Het is immers uitermate geschikt om snel en laagdrempelig te kunnen communiceren met burgers. Daarnaast zijn er overheidsfunctionari... abonneren of dit artikel kopen.

Smart home for lawyers: IoT in the home and its implications for the GDPR

dr. S. De Conca1

The IoT is "A network of items – each embedded with sensors – which are connected to the Internet"[2] and function thanks to the collection and communication of data. It revolves around the idea that everything can communicate every time and everywhere, in a "ubiquitous network".[3] Today, companies market as 'smart' IoT products that are intelligent.[4] Thanks to machine learning, they can talk (voice assistants), change the environmental conditions (lamps and thermostats) and personalise their responses to each user. Today's smart devices (hereinafter also indicated with IoTs)... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Samen st(r)a(f) je sterker

mr. P. Kager CIPP/E & CIPT en mr. R.A. van der Geest1

Nieuw samenwerkingsplatform toezichthouders om toezicht op het digitale domein te versterken In Nederland kennen we veel verschillende toezichthouders. Al deze toezichthouders hebben hun eigen werkveld en expertise. Toch zijn er vaak ook raakvlakken. Zo ook in het digitale domein. Neem bijvoorbeeld regels met betrekking tot cookies, dat ligt in het werkveld van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), maar ook in het werkveld van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een goede samenwerking is dan ook van belang. Daarom zijn een aantal toezichthouders het 'Samenwerkingsplatf... abonneren of dit artikel kopen.

Open brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Verbeter het meldloket voor da...

Vrijwel elke organisatie krijgt wel een keer te maken met een datalek, dat gemeld moet worden bij de AP. De ervaring leert dat het melden van een datalek aan de AP geen eenvoudige opgave is, terwijl organisaties op dat moment veel druk ervaren en het liefst alle aandacht hebben bij het oplossen van het datalek en beperken van de schade. Het "papierwerk" rondom het melden van het datalek zou daarom zo makkelijk mogelijk moeten zijn. In de zomer heeft de AP de meldingsprocedure met de beste bedoelingen aangepast. Helaas is het melden van datalekken er hierdoor niet eenvoudiger op geworden.... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2847   Onrechtmatige daad, identiteitsfraude,   Partijen waren bevriend. Appellant heeft geïntimeerde bewogen om mee te werken aan het voorstel om geld te verdienen door haar risicovolle en dubieuze handelingen uit te laten voeren. Hiertoe heeft geïntimeerde een telefoonabonnement met telefoon afgesloten en gegeven aan appellant, alsmede haar persoonlijke gegevens met betrekking tot e-mailaccount, DigiD en internetbankieren, en kopie identiteitskaart, af... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Kort geding tussen Sybren van Haga en LinkedIn

mr. M. Weij1

Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8539 1. Inleiding Bij de introductie van de e-Commerce richtlijn[2] is destijds door Europa gekozen voor de neutraliteit van de diverse internet providers. Dus: "niet aansprakelijk, tenzij". Het is inmiddels duidelijk dat Europa dit standpunt achterhaald vindt. Of sterker: het vooral wenst om te draaien naar "op voorhand aansprakelijk, dus los het maar op".   Neem de bestrijding van illegale content; daar is inmiddels artikel 29c in de Auteurswet ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NLWetsvoorstel coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheidOp 8 november 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel op het terrein van bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid en daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving ingediend. Het wetsvoorstel is gericht op de gegevensverwerking door de NCTV uit voornamelijk online bronnen. Het wetsvoorstel werd eerd... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Versterkt toezicht op digitale activiteitenDe Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media hebben het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) opgericht. Het doel van deze samenwerking is om het toezicht op digitale activiteiten te versterken. "Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren. Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen,... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS