Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 1

Cyber Security Incidenten

P. Ozer MSc en L. Jacobs MSc.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De impact van cybersecurity incidenten neemt jaar op jaar toe en brengt ook wet- en regelgeving in beweging. Algemeen bekend is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ten behoeve van de AVG moet de organisatie bij een cybersecurity incident op korte termijn inschatten of er mogelijk ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens is geweest en een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) benodigd is. Minder bekend zijn de verduidelijkende AVG richtsnoeren en voorgestelde richtlijnen vanuit de verschillende Europese instanties, Europese Commissie (EC), Europese Bankautoriteit (EBA) en Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA).

1. Introductie

Uit de verschillende richtlijnen is de algemene tendens op te maken dat er vanuit de verschillende toezichthoudende instanties een toenemende behoefte is om inzicht te krijgen in de oorzaak, omvang en reikwijdte van een cybersecurity incident.

 

Deze ontwikkel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Terug naar de basis – de traditionele functie van de compliance officer

3. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

3.1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

3.2. EU: Payment Services Directive 2 (PSD2)

3.3. EU: Digital Opertional Resillience Act NL: Digitale operationele veerkracht voor de financiële sector

3.4. EU: Network and Information Security 2[6] / NL: Netwerk- en informatiebeveiliging 2

4. De nieuwe rol van de compliance officer

5. Wat kan de compliance officer vandaag doen?

6. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
P. Ozer MSc en L. Jacobs MSc.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17071

Verder in 2022 nr.1

 Privacy, Cyber Security en Compliance - Redactioneel

In dit nummer staan 'Privacy, cyber security, analytics, technology en compliance' centraal. Hoe goed hebben organisaties hun cybersecurity en gegevensbescherming op orde? Welke nieuwe technologie&...

 Compliance met de meldplicht datalekken vanuit drie perspectieven

Deze bijdrage gaat in op drie verschillende perspectieven op compliance met de meldplicht datalekken. De meldplicht datalekken volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds ...

 Cyber Security Incidenten

De impact van cybersecurity incidenten neemt jaar op jaar toe en brengt ook wet- en regelgeving in beweging. Algemeen bekend is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ten behoeve van de...

 De DPO functie in de kinderschoenen

Welke praktijklessen kan de DPO leren van de Compliance Officer? De Functionaris Gegevensbescherming, of in het Engels, Data Protection Officer (hierna: DPO) is een functie die is vastgelegd in de ...

 De WGS: draagster van alle gaven?

Is de WGS als Pandora – naar de mens gestuurd met een doos en de uitdrukkelijke waarschuwing om nooit in de doos te kijken – een mooi maar gevaarlijk en nieuwsgierig schepsel? Op 17 december 2020 h...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (83)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...