Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 1

Compliance met de meldplicht datalekken vanuit drie perspectieven

mr.dr.ir. B.F.H. Nieuwesteeg en mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze bijdrage gaat in op drie verschillende perspectieven op compliance met de meldplicht datalekken. De meldplicht datalekken volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 2018 van kracht is.2 De meldplicht datalekken is kortgezegd een wettelijke verplichting voor organisaties om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook moeten organisaties in een aantal gevallen de betrokken individuen wiens data gelekt zijn informeren.3 De meldplicht datalekken kan, wanneer goed uitgevoerd, bijdragen aan cybersecurity en privacy binnen de organisatie. In de praktijk heeft de meldplicht, tezamen met een aantal andere bepalingen in de AVG, tot een intensivering van de privacy compliance binnen organisaties geleid.4 De prioriteit voor naleving van de AVG is ongetwijfeld te relateren aan de strenge boetesystematiek. De boetes voor non-compliance kunnen oplopen tot enkele procenten van de jaaromzet. Een (te) sterke focus op het voorkomen van boe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Rationale achter de meldplicht datalekken[6]

3. De meldplicht datalekken vanuit juridisch perspectief[12]

4. Compliance met de meldplicht datalekken vanuit organisatorisch perspectief

5. Compliance met de meldplicht datalekken vanuit maatschappelijk perspectief

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr.dr.ir. B.F.H. Nieuwesteeg en mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17070

Verder in 2022 nr.1

 Privacy, Cyber Security en Compliance - Redactioneel

In dit nummer staan 'Privacy, cyber security, analytics, technology en compliance' centraal. Hoe goed hebben organisaties hun cybersecurity en gegevensbescherming op orde? Welke nieuwe technologie&...

 Compliance met de meldplicht datalekken vanuit drie perspectieven

Deze bijdrage gaat in op drie verschillende perspectieven op compliance met de meldplicht datalekken. De meldplicht datalekken volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds ...

 Cyber Security Incidenten

De impact van cybersecurity incidenten neemt jaar op jaar toe en brengt ook wet- en regelgeving in beweging. Algemeen bekend is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ten behoeve van de...

 De DPO functie in de kinderschoenen

Welke praktijklessen kan de DPO leren van de Compliance Officer? De Functionaris Gegevensbescherming, of in het Engels, Data Protection Officer (hierna: DPO) is een functie die is vastgelegd in de ...

 De WGS: draagster van alle gaven?

Is de WGS als Pandora – naar de mens gestuurd met een doos en de uitdrukkelijke waarschuwing om nooit in de doos te kijken – een mooi maar gevaarlijk en nieuwsgierig schepsel? Op 17 december 2020 h...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (83)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...