Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 1

De DPO functie in de kinderschoenen

M.C. Hendriks LLM CIPP/E en S.S. Sarneel MBA CIPP/E.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Welke praktijklessen kan de DPO leren van de Compliance Officer?

De Functionaris Gegevensbescherming, of in het Engels, Data Protection Officer (hierna: DPO) is een functie die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of, in het Engels, de General Data Protection Regulation (hierna: GDPR), en vertoont veel overeenkomsten met de Compliance Officer. Beide functies zijn namelijk een risicomanagementfunctie met een onafhankelijke positie binnen de organisatie, waarbij beiden verantwoordelijk zijn voor advies over én toezicht op de toepassing en naleving van (voornamelijk) wet- en regelgeving. De Compliance Officer heeft zijn nut afgelopen 20 jaar bewezen. Dat is niet altijd zonder slag of stoot gegaan, maar de functie heeft wel degelijk een positie weten te verwerven binnen veel organisaties en levert zodoende toegevoegde waarde. De DPO is momenteel minder volwassen dan de Compliance Officer. Ondanks dat diverse organisaties reeds vóór de GDPR besc...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Welke praktijklessen kan de DPO leren van de Compliance Officer?

1. De ontwikkelingen rondom de DPO-functie

1.1. De rol, taken en positionering van de DPO

1.2. Toename in risico's en het toenemend belang van de DPO

2. De valkuilen van de DPO en geleerde lessen van de Compliance Officer

2.1. Governance

2.2. Kennis, competenties en ervaring

2.3. Praktijkinrichting

3. De onderliggende lessen voor de DPO

3.1. Kies de juiste risicobenadering

3.2. Doe het samen

3.3. Principes onderliggend aan de wet zijn leidend

3.4. Zet in op kennis én competenties

3.4.1. Lef

3.4.2. Inlevingsvermogen en verbinding

3.4.3. Doorzettingsvermogen en optimisme

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
M.C. Hendriks LLM CIPP/E en S.S. Sarneel MBA CIPP/E.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17072

Verder in 2022 nr.1

 Privacy, Cyber Security en Compliance - Redactioneel

In dit nummer staan 'Privacy, cyber security, analytics, technology en compliance' centraal. Hoe goed hebben organisaties hun cybersecurity en gegevensbescherming op orde? Welke nieuwe technologie&...

 Compliance met de meldplicht datalekken vanuit drie perspectieven

Deze bijdrage gaat in op drie verschillende perspectieven op compliance met de meldplicht datalekken. De meldplicht datalekken volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds ...

 Cyber Security Incidenten

De impact van cybersecurity incidenten neemt jaar op jaar toe en brengt ook wet- en regelgeving in beweging. Algemeen bekend is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ten behoeve van de...

 De DPO functie in de kinderschoenen

Welke praktijklessen kan de DPO leren van de Compliance Officer? De Functionaris Gegevensbescherming, of in het Engels, Data Protection Officer (hierna: DPO) is een functie die is vastgelegd in de ...

 De WGS: draagster van alle gaven?

Is de WGS als Pandora – naar de mens gestuurd met een doos en de uitdrukkelijke waarschuwing om nooit in de doos te kijken – een mooi maar gevaarlijk en nieuwsgierig schepsel? Op 17 december 2020 h...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (83)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...