Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 3/4

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

België

Hof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).

Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen

 

Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatssteun - vermindering van een schuldvordering – toerekenbaarheid aan de Staat – de-minimissteun

 

Feiten: het Waalse Gewest kende op 2 december 2015 en 11 april 2017 steun toe in de vorm van een terugvorderbaar voorschot aan een farmaceutische onderneming. Aangezien deze onderneming te kampen had met financiële moeilijkheden, opende de ondernemingsrechtbank Luik (afdeling Luik) op 11 februari 2020 een gerechtelijke reorganisatieprocedure. Hierbij verleende de rechtbank de onderneming opschorting van haar schulden voor een periode van vier maanden. De rechtbank verlengde deze opschorting op 9 juni 2020 en op 6 oktober 2020.

Volgend op de inleiding van de reorganisatieprocedure, meldden verschillend...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen

Grondwettelijk Hof 14 oktober 2021, nr. 139/2021, beschikbaar op https://www.const-court.be/nlInzake: staatssteun – FBB-verrichtingen – aftrekbaarheid van bedrijfsuitgaven of –lasten – verenigbaarheid met de interne markt – Gelijkheidsbeginsel

Gerecht T-648/19, 14 juli 2021Nike European Operations Netherlands B.V. en Converse Netherlands B.V. t. Europese Commissie

Hof van Justitie C-453/19 P, 15 juli 2021Deutsche Lufthansa AG t. Europese Commissie

Hof van Justitie C-647/19 P en 665/19 P, 2 september 2021Ja zum Nürburgring t. Europese Commissie

Gerecht T-24/19, 15 september 2021INC en Consorzio Stabile Sis t. Europese Commissie

Gerecht T-378/20, 14 april 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie

Gerecht T-643/20, 19 mei 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie

Gerecht T-465/20, 19 mei 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie [inzake steun aan TAP]

Gerecht T-47/19, 9 juni 2021Dansk Erhverv t. Europese Commissie

Rechtbank Limburg, 14 juli 2021 (gepubliceerd op 21 juli 2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5753Metroprop BV, Stichting tot behoud van monumenten Laurentius en Petronella / Gemeente Heerlen, Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Rechtbank Limburg, 1 september 2021 (gepubliceerd op 15 september 2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:6862Stichting Karmedia e.a. / Gemeente Heerlen en Carbon6 BV

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2629Belanghebbende / Inspecteur van de Belastingdienst

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 7 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:860Stille Maatschap 1 en 2 / minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Conclusie F.F. Langemeijer, Parket bij de Hoge Raad, 12 maart 2021 (gepubliceerd op 7 april 2021), ECLI:NL:PHR:2021:243Eiseres en Becedo Vastgoed / de gemeente Montferland en verweerster 2

Rechtbank Rotterdam, 12 mei 2021 (gepubliceerd op 1 juni 2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4616Stichting Karmedia / de gemeente Rotterdam, Markthal Rotterdam BV en Provastgoed Nederland BV

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 juni 2021 (gepubliceerd op 2 juni 2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:1607Metroprop BV, Stichting tot Behoud van Monumenten Laurentius en Petronella / Maankwartier BV, de gemeente Heerlen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. A.A. al Khatib, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17095

Verder in 2021 nr.3/4

 Redactioneel

Beste lezers,Allereerst wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen, hoewel tardief, namens de redactie van dit tijdschrift alsnog een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij hopen dat u e...

 De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het gelijke speelveld in de interne markt

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk ...

 De Ryanair campagne inzake luchtvaartsteun in Coronatijd

Afgelopen voorjaar deed het Gerecht, de EU rechter in eerste instantie, uitspraken in een tiental beroepen die de Ierse luchtvaartonderneming Ryanair had ingesteld tegen Commissiebeslu...

 Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel 1. Aanbesteden in crisistijd Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam ...

 Terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun: Nederlandse lessen voor de Belgische wetgever

Gelet op de procedurele autonomie van de EU-Lidstaten, wordt de verplichting om onrechtmatige (fiscale) staatssteun terug te vorderen, uitgevoerd op grond van het nationaal recht. Het bestaande Bel...

 Jurisprudentie

BelgiëHof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen   Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatsst...

 Europese Commissie

BeleidOpenbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z Datum: 10-11 februari 2022 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags online evenement waarbij een alomvattend overzicht van de Europese s...