Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 3/4

De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het gelijke speelveld in de interne markt

mr. V. Nuyts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk instrument nodig was, en hoe het bijdraagt tot een herstel van de interne markt post COVID-19. Ook de rol van de staatssteunregels in de toepassing ervan en de synergiën tussen de doelstellingen van de faciliteit en de staatssteunregels worden belicht.

1. Crisismanagement in 2020

Zeer vroeg al na de uitbraak van de COVID-19 crisis, midden maart 2020, heeft de EU actie ondernomen om op een gecoördineerde wijze de socio-economische gevolgen van de pandemie te bestrijden. Lidstaten werden in staat gesteld om op flexibele en doortastende wijze op de economische schok te reageren via steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven.2 Zo kon de socio-economische schade als gevolg van de noodzakelijke inperkingsmaatregelen zoveel mogelijk worden beperkt. Ook konden...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Crisismanagement in 2020

2. Doortastend economisch antwoord in de crisisherstelfase

3. Er was echter meer nodig, ook om de interne markt te vrijwaren

4. Next Generation EU: naar een gecoördineerd, duurzaam en inclusief Europees herstel

5. De herstel- en veerkrachtfaciliteit: de kern van Next Generation EU

6.  Elke hervorming en publieke investering dient de staatssteunregels te respecteren

7. De Commissie heeft specifieke richtsnoeren voor de staatssteunanalyse van herstel- en veerkrachtplannen uitgevaardigd voor een snelle behandeling

8. Stand van zaken en conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V. Nuyts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17091

Verder in 2021 nr.3/4

 Redactioneel

Beste lezers,Allereerst wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen, hoewel tardief, namens de redactie van dit tijdschrift alsnog een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij hopen dat u e...

 De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het gelijke speelveld in de interne markt

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk ...

 De Ryanair campagne inzake luchtvaartsteun in Coronatijd

Afgelopen voorjaar deed het Gerecht, de EU rechter in eerste instantie, uitspraken in een tiental beroepen die de Ierse luchtvaartonderneming Ryanair had ingesteld tegen Commissiebeslu...

 Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel 1. Aanbesteden in crisistijd Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam ...

 Terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun: Nederlandse lessen voor de Belgische wetgever

Gelet op de procedurele autonomie van de EU-Lidstaten, wordt de verplichting om onrechtmatige (fiscale) staatssteun terug te vorderen, uitgevoerd op grond van het nationaal recht. Het bestaande Bel...

 Jurisprudentie

BelgiëHof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen   Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatsst...

 Europese Commissie

BeleidOpenbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z Datum: 10-11 februari 2022 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags online evenement waarbij een alomvattend overzicht van de Europese s...