Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 3/4

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Beleid

Openbare raadplegingen

Herziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering

In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met een ontwerp voor een herziene versie van de Mededeling voor kortlopende exportkredietverzekering zou komen. Dit ontwerp is inmiddels gepubliceerd en staat open voor feedback van belanghebbenden van 22 juli tot 23 september 2021. De ontwerpmededeling gaat vergezeld van een toelichting die te vinden is op: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-revision-stec_en

De voorgestelde wijzigingen in de ontwerpmededeling houden rechtstreeks verband met de resultaten van de geschiktheidscontrole waarbij is beoordeeld of de geëvalueerde staatssteunregels geschikt zijn voor het beoogde doel. De resultaten van de g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Openbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering

DiversenCommissie vereenvoudigt regels voor staatssteun in combinatie met EU-steun en introduceert nieuwe mogelijkheden om steunmaatregelen uit te voeren ter ondersteuning van de dubbele transitie en het herstel van de COVID-19-pandemie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17096

Verder in 2021 nr.3/4

 Redactioneel

Beste lezers,Allereerst wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen, hoewel tardief, namens de redactie van dit tijdschrift alsnog een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij hopen dat u e...

 De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het gelijke speelveld in de interne markt

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk ...

 De Ryanair campagne inzake luchtvaartsteun in Coronatijd

Afgelopen voorjaar deed het Gerecht, de EU rechter in eerste instantie, uitspraken in een tiental beroepen die de Ierse luchtvaartonderneming Ryanair had ingesteld tegen Commissiebeslu...

 Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel 1. Aanbesteden in crisistijd Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam ...

 Terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun: Nederlandse lessen voor de Belgische wetgever

Gelet op de procedurele autonomie van de EU-Lidstaten, wordt de verplichting om onrechtmatige (fiscale) staatssteun terug te vorderen, uitgevoerd op grond van het nationaal recht. Het bestaande Bel...

 Jurisprudentie

BelgiëHof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen   Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatsst...

 Europese Commissie

BeleidOpenbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z Datum: 10-11 februari 2022 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags online evenement waarbij een alomvattend overzicht van de Europese s...