Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 3/4

Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

mr. M.L. van der Feltz

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel

1. Aanbesteden in crisistijd

Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam Covid-19 droeg naar ernst, lichte paniek en razendsnelle opeenvolging van ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het eveneens razendsnel oplopende aantal besmettingen. Over de hele wereld dreigde een nijpend tekort aan medische hulpmiddelen en geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor het behandelen van coronapatiënten.1 Alle zeilen werden bijgezet en geen eurocent werd gespaard voor het bemachtigen van de benodigde producten. Inmiddels, bijna twee jaar na het uitbreken van de pandemie, zijn de voorraden van medische producten en apparatuur weer aangevuld en wordt onder meer door de Algemene Rekenkamer de balans opgemaakt over de overheidsuitgaven. Hieruit ontstaat geen positief beeld.

 

Op de derde woensdag in mei, ook wel Vera...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel

1. Aanbesteden in crisistijd

2. Aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden in tijden van spoed

2.1. Verkorte termijnen

2.2. Dwingende spoed

3. Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake aanbesteden in crisistijden

4. Proportionaliteitsbeginsel

4.1. Proportionaliteit en subsidiariteit

4.2. Reikwijdte proportionaliteitsbeginsel

5. Proportionaliteit van spoedprocedures in de coronacrisis

5.1. Is de spoedprocedure geschikt voor het bereiken van het doel?

5.2. Is een spoedprocedure noodzakelijk voor het bereiken van het doel?

5.3. Is een minder vergaande maatregel voorhanden?

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.L. van der Feltz
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17093

Verder in 2021 nr.3/4

 Redactioneel

Beste lezers,Allereerst wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen, hoewel tardief, namens de redactie van dit tijdschrift alsnog een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij hopen dat u e...

 De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het gelijke speelveld in de interne markt

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk ...

 De Ryanair campagne inzake luchtvaartsteun in Coronatijd

Afgelopen voorjaar deed het Gerecht, de EU rechter in eerste instantie, uitspraken in een tiental beroepen die de Ierse luchtvaartonderneming Ryanair had ingesteld tegen Commissiebeslu...

 Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel 1. Aanbesteden in crisistijd Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam ...

 Terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun: Nederlandse lessen voor de Belgische wetgever

Gelet op de procedurele autonomie van de EU-Lidstaten, wordt de verplichting om onrechtmatige (fiscale) staatssteun terug te vorderen, uitgevoerd op grond van het nationaal recht. Het bestaande Bel...

 Jurisprudentie

BelgiëHof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen   Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatsst...

 Europese Commissie

BeleidOpenbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z Datum: 10-11 februari 2022 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags online evenement waarbij een alomvattend overzicht van de Europese s...