Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 1

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overheidsmaatregelen COVID-19

Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële regelingen vanuit de overheid met betrekking tot de coronacrisis: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Prejudiciële vragen coronamaatregelen en huurkorting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad ( ECLI:NL:HR:2021:1974 ) antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de kantonrechter te Roermond over – samengevat – of een van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd dient te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. Kort gezegd oordeelde de Hoge Raad dat het niet of slechts in geringe mate kunnen exploiteren van een bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW als gevolg van cor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Overheidsmaatregelen COVID-19

Prejudiciële vragen coronamaatregelen en huurkorting

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17106

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Op 24 december 2021 kwam de langverwachte prejudiciële beslissing van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of en, zo ja, op welke manier de huurprijs kan worden verminderd al...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goe...

 Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aa...

 Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').[2] Een goed moment om stil te st...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19 Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële rege...