Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 1

Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 20212 (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goed alle (potentieel) gegadigden de gelegenheid moeten bieden mee te dingen via een openbare selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Die verplichting vloeit voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,3 in dit geval het gelijkheidsbeginsel, die via art. 3:14 BW hun doorwerking vinden in het civiele recht.
De vraag die gesteld kan worden, is hoe ver die doorwerking reikt. Naast verkoop van onroerend goed, nemen overheidslichamen4 op vele andere manieren deel aan het privaatrechtelijke verkeer. Bijvoorbeeld als verhuurder, huurder, erfpachter of als contractspartij bij een obligatoire overeenkomst. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de casus zelf en het procesverloop. Daarna wordt nader ingegaan op het gelijkheids- ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Casus

2. Procesverloop

3. Het gelijkheids- en transparantiebeginsel

4. Het Didam-arrest nader bekeken; het begrip 'schaarste'

5. Privaatrechtelijke overeenkomsten, huur

6. Gevolgen reeds gesloten overeenkomsten

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17099

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Op 24 december 2021 kwam de langverwachte prejudiciële beslissing van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of en, zo ja, op welke manier de huurprijs kan worden verminderd al...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goe...

 Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aa...

 Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').[2] Een goed moment om stil te st...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19 Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële rege...