Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 1

Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Mr. K.M. Verdurmen en mr. C. Hageman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').2 Een goed moment om stil te staan bij diverse verplichtingen voor makelaars uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (de 'Wwft'). In de herziene versie van de Leidraad M&T is onder meer de wetswijziging verwerkt dat huurovereenkomsten met een maandhuur van € 10.000,- of meer onder de Wwft vallen. Circa 1,5 jaar na de invoering van deze wetswijziging bespreken wij enkele vragen die spelen bij de uitvoering van deze bepaling in de wet. Hoe zit het als sprake is van een (gedeeltelijke) omzethuur? Moet de makelaar de hoogte van de huurprijs blijven monitoren bij een omzet gerelateerde huurprijs? En wat wordt verwacht van (internet)makelaars die geen contact hebben met de wederpartij of slechts een advertentie op Funda plaatsen? In dit arti...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Makelaars en de Wwft

2. Verplichtingen uit hoofde van de Wwft

2.1. Is de Wwft van toepassing op de dienstverlening?

2.2. Cliëntenonderzoeken

2.3. Risicobeoordeling

2.4. Meldingsplicht

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. K.M. Verdurmen en mr. C. Hageman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17101

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Op 24 december 2021 kwam de langverwachte prejudiciële beslissing van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of en, zo ja, op welke manier de huurprijs kan worden verminderd al...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goe...

 Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aa...

 Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').[2] Een goed moment om stil te st...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19 Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële rege...