Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 4

Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Mr. drs. A. Breckling1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte verplicht. De Wet minimumbelasting is de Nederlandse implementatie van de hierna te bespreken OECD Model Rules. Bij de berekening van de eventueel af te dragen belasting neemt de commerciële jaarrekening een bijzondere plaats in en voor de toepassing van de Wet minimumbelasting is een gedegen kennis van verslaggevingsregels noodzakelijk. Op dit raakvlak van belasting- en jaarrekeningenrecht hebben fiscalisten kennis van externe verslaggeving nodig en staan accountants voor de uitdaging om de implicaties van deze toekomstige belastingregelgeving voor de jaarrekening te beoordelen. In het volgende zal daarom worden ingegaan op de inhoud van de nieuwe belastingregelgeving en de daaraan verbonden jaarrekeningaspecten.

1. Inleiding

In december 2021 publiceerde h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Inhoud van de Pijler 2 model regels

2.1. De bepaling van het GloBE inkomen

2.2. De bepaling van de betrokken belastingen

2.3. Definitie van de GloBE Effective Tax Rate

2.4. Het extra te belasten inkomen

2.5. De bijheffing (Top-up Tax)

2.6. Aanpassingen ter bepaling van het kwalificerende inkomen

3. Aanpassingen van IAS 12

3.1. De uitzondering

3.2. De toelichtingsvereisten

3.3. De toelichtingsvereisten voor periodes vóór inwerkingtreding Pijler 2 regels

3.4. De toelichtingsvereisten voor periodes na inwerkingtreding Pijler 2 regels

3.5. Retrospectieve toepassing van de uitzondering en de toelichtingsvereisten

3.6. De noodzaak van de aanpassingen

3.7. Latente belastingen als gevolg van de minimumbelasting       

4. Implementatie van de regels in Nederland

5. Andere verslaggevingsaspecten van Pijler 2

6. Samenvatting en conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. drs. A. Breckling1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17875

Verder in 2023 nr.4

 Verslaggeving en pratende accountants als panacee voor alles?

Verslaggeving door ondernemingen wordt steeds omvangrijker en gedetailleerder. Aan accountants wordt in het kader van verslaggeving steeds meer verantwoordelijkheid opgedrongen. Ik doe een poging t...

 Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte...

 De oordeelswijziging in de jaarrekening

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzige...

 Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023"

Loes van Dijk[3] snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar a...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt In september 2023 heeft d...