Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 1

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duidelijke en praktische werkwijze (regeling) die in het recht verankerd is

Mr. Y.E.A. Buruma en mr. R. de Bree1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 november 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:1116JUD000069819

1. Zaak

De zaak draait om een Estse advocaat Särgava die als verdachte werd aangemerkt in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig zou (hebben)  (ge)houden met witwassen. Särgava zou typische consiglieri activiteiten hebben verricht, als het opstellen van (juridische) documenten, het drijven van aan de criminele organisatie gelieerde ondernemingen e.d.

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek hebben (ook) bij en mede in het kader van het onderzoek naar hem doorzoekingen en beslagleggingen plaatsgevonden. Dat gebeurde onder leiding van een rechter-commissaris. Die rechter had ook het bevel van de officier van justitie goedgekeurd dat ten grondslag aan de doorzoekingen lag.

Daarbij is onder meer  beslag gelegd op de mobiele telefoon van Särgava en zijn laptop.

Kort na de inbeslagname maakte Särgava bez...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 november 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:1116JUD000069819

1. Zaak

2. Klacht

3. Hof

4. Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
Mr. Y.E.A. Buruma en mr. R. de Bree1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17171

Verder in 2022 nr.1

 Onder de wapenen: sanctieverordeningen

"Sanctierecht", zo luidt een deel van de naam van dit tijdschrift. Daarmee wordt bedoeld het hele arsenaal aan handhavende en bestraffende regels waarmee de (ondernemende) burger kan worden geconfr...

 Het Blocking Statute en een beroep op overmacht bij naleving Amerikaanse sancties

De EU heeft middels het zogenoemde Blocking Statute, dat onder meer de naleving van bepaalde Amerikaanse sanctiewetgeving door EU-partijen verbiedt, een halt willen toeroepen aan de effecten van di...