Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

ESG-beleid in de vastgoedsector

A. Soliana MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisaties zoeken naar manieren om te voldoen aan de verwachting van de maatschappij om hun organisatie, portefeuille, (productie)processen en middelen verder te verduurzamen en dat middels ESG variabelen inzichtelijk te maken op de beleggingsmarkt. Daarin moeten zij voldoen aan een groeiend palet aan wet- en regelgeving die overheden en controlerende organen inzetten om deze beoogde transformatie naar een meer toekomstbestendige wereld te versnellen. Vastgoed speelt hierin een belangrijke rol, omdat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor circa 40% van het energieverbruik en CO2 emissies wereldwijd. Hierin kunnen nog veel stappen worden gezet, zeker wanneer de link tussen vastgoed en ESG vanuit holistisch perspectief wordt bekeken. Daartoe ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Definitie ESG

2. Wet- en regelgeving

3. ESG en vastgoed

4. Green Lease

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Soliana MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17188

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...