Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Mr. K.M. Verdurmen

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronavirus lijken enigszins onder controle, waardoor de overheidsmaatregelen die waren getroffen om het virus in te dammen inmiddels zijn losgelaten. De economie komt weer langzaam op gang. Partijen lijken elkaar nu makkelijker te vinden in de afwikkeling van covidgeschillen.   Jeroen le Clercq en Alessandra Oving staan in hun artikel stil bij de in huurrechtelijke relaties bedon... ...lees meer

Artikel

De wondere wereld van (ROZ) boetes

mr. J. le Clercq en mr. A.A.L. Oving1

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zijn boetes geen exceptie. In de (in de praktijk vaak gebruikte) algemene bepalingen ROZ zijn bijvoorbeeld aan schending van een paar bepalingen boetes gekoppeld. Op het eerste oog lijken dergelijke bepalingen helder en niet voor meerdere uitleg vatbaar, maar uit de vele jurisprudentie op het gebied van ROZ-boetes blijkt dat het toch het nodige voer voor discussie vormt. Zo rijst vaak de v... abonneren of dit artikel kopen.

ESG-beleid in de vastgoedsector

A. Soliana MSc1

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisaties zoeken naar manieren om te voldoen aan de verwachting van de maatschappij om hun organisatie, portefeuille, (productie)processen en middelen verder te verduurzamen en dat middels ESG variabelen inzichtelijk te maken op de beleggingsmarkt. Daarin moeten zij voldoen aan een groeiend palet aan wet- en regelgeving die overheden en controlerende organen inzett... abonneren of dit artikel kopen.

De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

mr. M. Boomsma en mr. M. Davelaar1

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestatie hiervoor door de huurder. Als een overeenkomst hieraan beantwoordt, dan is er in beginsel sprake van huur.Er zijn in de wet verschillende verplichtingen voor zowel de huurder als de verhuurder opgenomen. Zo geldt voor de verhuurder onder meer de verplichting om de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.[2]... abonneren of dit artikel kopen.

De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

Mr. M. Schröer en mr. T.G. Oztürk1

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekomen gebruik van het gehuurde, publiekrechtelijk niet is toegestaan. Het is vervolgens de vraag voor wiens risico, zowel contractueel als publiekrechtelijk, deze strijdigheid komt.De ROZ-modelhuurovereenkomsten 2012 (290-bedrijfsruimte) en 2015 (230a-bedrijfsruimte) kennen een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden voor de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn in ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBDHA:2022:206 (huurovereenkomst, afwijkende bedingen, goedkeuring ...

mr. N. van Tamelen1

TvHB 2022/07 Rechtbank Den Haag 12 januari 2022 ECLI:NL:RBDHA:2022:206 Met noot van mr. N. van Tamelen [1] Samenvatting Afwijkende bedingen, goedkeuring kantonrechter De verhuurder vraagt pas na zes jaar goedkeuring voor afwijkende bedingen in een huurovereenkomst. Daarmee heeft hij niet zijn recht om goedkeuring te vragen verwerkt, maar de kantonrechter weigert de bedingen goed te keuren omdat zij de positie van de huurder... abonneren of dit artikel kopen.

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Boeken F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Deel 1: Algemeen huurrecht, Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder, Utrecht: Eburon (ISBN 9789463013758).   F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Deel 3: Winkelbedrijfsruimte, Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder, Utrecht: Eburon (ISBN 9789463013772).   Ars Aqui Libri (red.), Huurrecht 2022, Nijmegen: Ars Aqui Libri (ISBN 9789493199514).   R.I.V.F. Bertrams, P.C. Russcher, Bankgaranties, Deventer: Wolters Kluwe... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS