Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

De wondere wereld van (ROZ) boetes

mr. J. le Clercq en mr. A.A.L. Oving1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zijn boetes geen exceptie. In de (in de praktijk vaak gebruikte) algemene bepalingen ROZ zijn bijvoorbeeld aan schending van een paar bepalingen boetes gekoppeld. Op het eerste oog lijken dergelijke bepalingen helder en niet voor meerdere uitleg vatbaar, maar uit de vele jurisprudentie op het gebied van ROZ-boetes blijkt dat het toch het nodige voer voor discussie vormt. Zo rijst vaak de vraag of de boetes door de rechter gematigd dienen te worden. Ook twisten partijen regelmatig over de vraag of de ROZ-boete 'cumulatief' dient te worden berekend. In deze bijdrage gaan wij in op de in huurrechtelijke relaties bedongen boetes en de rechtspraak in dat kader. Daarbij wordt een analyse gemaakt van de jurisprudentie op dit vlak met afsluitend een specifieke focus op de boetes binnen de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Juridisch kader

2. ROZ-boetes

3. Matiging van boetes

3.1. Omstandigheden die hebben geleid tot matiging van de boete

3.2. Omstandigheden die hebben geleid tot instandhouding van de boete

4. Cumulatie van boetes

4.1. Rechtbanken

4.2. Gerechtshoven

4.3. Gematigde cumulatie

4.4. Een heldere (maar krakende) jurisprudentielijn

4.5. Toekomstige ROZ-bepalingen

5. ROZ-boetes en de Coronacrisis

5.1. Geen toekenning boete

5.2. Gedeeltelijke matiging

5.3. Volledige toewijzing boetes

6. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. le Clercq en mr. A.A.L. Oving1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17187

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...