Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

mr. M. Boomsma en mr. M. Davelaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestatie hiervoor door de huurder. Als een overeenkomst hieraan beantwoordt, dan is er in beginsel sprake van huur.
Er zijn in de wet verschillende verplichtingen voor zowel de huurder als de verhuurder opgenomen. Zo geldt voor de verhuurder onder meer de verplichting om de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.2 In beginsel geldt er dus een verplichting voor de verhuurder om de huurder het (rustig) genot van het gehuurde te verschaffen. De wetgever heeft erin voorzien dat de huurder dringende werkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden die de verhuurder wil uitvoeren onder omstandigheden dient te gedogen, ook al vormen deze een inbreuk op zijn huurgenot. De mogelijkheden daartoe zijn opgenomen in art. 7:2...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Dringende werkzaamheden

2. Renovatie

2.1. Toename van het huurgenot

2.2. Voortzetting huurovereenkomst

2.3. Schriftelijk redelijk voorstel

2.4. Complexgewijze renovatie

3. Algemene bepalingen ROZ-model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van 2012 (hierna: "ROZ-model 290").

4. Algemene bepalingen ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW van 2015 (hierna: ROZ-model 230a)

5. Energietransitie

6. Aandachtspunten contracteren en procederen

7. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Boomsma en mr. M. Davelaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17189

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...