Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

Mr. M. Schröer en mr. T.G. Oztürk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekomen gebruik van het gehuurde, publiekrechtelijk niet is toegestaan. Het is vervolgens de vraag voor wiens risico, zowel contractueel als publiekrechtelijk, deze strijdigheid komt.
De ROZ-modelhuurovereenkomsten 2012 (290-bedrijfsruimte) en 2015 (230a-bedrijfsruimte) kennen een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden voor de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn in verband met het overeengekomen gebruik van het gehuurde. Met deze verdeling wordt veelal beoogd de risico's die verband houden met de contractuele en publiekrechtelijke bestemming van het gehuurde zoveel mogelijk bij de huurder neer te leggen. In dit artikel wordt vanuit huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief bezien in hoeverre de in de ROZ-modelhuurovereenkomsten gemaakte verdeling de r...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief

1. Contractuele verdeling verantwoordelijkheden vergunningen

1.1. Eerdere ROZ-modelhuurovereenkomsten en de lijn in de rechtspraak

1.2. Verdeling in de ROZ-modelhuurovereenkomsten 2012 (290-bedrijfsruimte) en 2015 (230a-bedrijfsruimte)

1.3. De lijn wordt voortgezet

2. Exploitatie in strijd met de publiekrechtelijke bestemming

2.1. Huurder handelt in strijd met de publiekrechtelijke bestemming, maar conform de contractuele bestemming

2.2. Huurder handelt zowel in strijd met de publiekrechtelijke bestemming als met de contractuele bestemming

3. Bestuursrechtelijke risico's en handhaving

3.1.  De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom in een notendop

3.2. Eigenaar/verhuurder kan in gevallen als overtreder worden aangeschreven

3.3. Concreet en periodiek toezicht met bijbehorende administratie van belang om aanschrijving te voorkomen

3.4. Enkel de overtreder die het in zijn macht heeft de last uit te voeren, kan worden aangeschreven

4. Afrondend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. M. Schröer en mr. T.G. Oztürk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17190

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...