Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

ECLI:NL:HR:2021:1994 (faillissement, boedelschuld, contractuele boete) (TvHB 2022/05)

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/05

Hoge Raad

24 december 2021

ECLI:NL:HR:2021:1994

Met noot van mr. V.G.J. Boumans 1

NJB 2022/97, INS 2022-0003, RvdW 2022/68

 

X C.V. / mr. J.B.A. Janssen q.q. en mr. G.J. Koers q.q. in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van [A] B.V.

 

Samenvatting

 

Faillissement, boedelschuld, contractuele boete

In dit arrest staat de vraag centraal of de contractuele boete over de huurpenningen, welke huurpenningen tijdens een faillissement kwalificeren als een boedelvordering en die niet op het contractueel overeengekomen tijdstip zijn voldaan door een curator, eveneens kwalificeert als een...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/05

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:1994
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17191

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...