Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 2

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Deel 1: Algemeen huurrecht, Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder, Utrecht: Eburon (ISBN 9789463013758).

 

F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Deel 3: Winkelbedrijfsruimte, Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder, Utrecht: Eburon (ISBN 9789463013772).

 

Ars Aqui Libri (red.), Huurrecht 2022, Nijmegen: Ars Aqui Libri (ISBN 9789493199514).

 

R.I.V.F. Bertrams, P.C. Russcher, Bankgaranties, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013164671).

 

P. Samim, Huurder, verhuurder & recht in de praktijk, Den Haag: Boom juridische uitgevers (ISBN 9789462902121).

 

T.F.E. Tjong Tjin Tai, Asser 7-IV Bijzondere overeenkomsten - Opdracht, inclusief de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Rubriek
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17195

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een verschrikkelijke gebeurtenis die hele wereld bezighoudt en ook zijn weerslag heeft op de vastgoedmarkt in Nederland. De gevolgen van het coronav...

 De wondere wereld van (ROZ) boetes

In overeenkomsten worden vaak boetes bedongen. Op het moment dat een contractspartij niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, verbeurt zij een boete. Ook binnen het huurrecht zij...

 ESG-beleid in de vastgoedsector

Hoewel al sinds het begin van dit millennium in gebruik, beginnen de begrippen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) steeds meer lading te krijgen in de huidige tijd. Organisat...

 De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren

Art. 7:201 BW geeft de wettelijke definitie van huur. De essentialia van huur zijn het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder aan huurder en het verrichten van een tegenprestat...

 De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving

De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het in een huurovereenkomst overeengekome...