Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 2

Annotatie: Zorgplicht accountant bij onrechtmatig gebruik concept-accountantsverslag

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze annotatie behandelt een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel waarin de zorgplicht van de accountant centraal staat.2  De casus gaat over de vraag of de betrokken accountant onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van aandeelhouders die beweerden te zijn afgegaan op een concept-accountantsverslag waar zij in hun hoedanigheid van commissaris kennis van hadden gekregen, maar als aandeelhouder geen recht op hadden. De procedure bij de Rechtbank Overijssel volgt op een tuchtprocedure bij de Accountantskamer3 en een daaropvolgende beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven ('CBb').4 In de procedure bij de Accountantskamer kreeg de accountant een berisping opgelegd; het CBb wijzigde die maatregel in een tijdelijke doorhaling van één maand. Over de uitspraken van de Accountantskamer en het CBb schreef ik al eerder een annotatie in dit tijdschrift.5  In deze annotatie vat ik de beide uitspraken daarom heel kort samen; voor een uitgebreidere to...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Samenvatting van de feiten

2. Uitspraak Accountantskamer en CBb

3. Uitspraak Rechtbank Overijssel

4. Heeft de algemene vergadering recht op het definitieve accountantsverslag?

5. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17226

Verder in 2022 nr.2

 Praktijkvraag: Foutherstel en niet-vastgestelde jaarrekening

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie dat een jaarrekening van een rechtspersoon (onder Titel 9 BW 2) die niet is vastgesteld door de algemene vergadering bij het handelsregister wordt gedepone...

 De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen vermogen of vreemd vermogen?

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met ...

 Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accountants mede bezien in het licht van de Welsec-casus

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten ...

 De balans van het nieuwe normaal

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kleuren de straten oranje. De vlaggen hangen uit, stoepen zijn van witgekalkte namen voorzien ter reservering van de beste plekken voor de vrijmarkt en...