Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 2/3

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1214

mr. J.G. Bruijne en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

"Oordeel hof

 Feiten en omstandigheden

 

Aan de hand van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast.

 

Uit het landelijk onderzoek genaamd 26MCloud blijkt volgens het proces-verbaal van opsporing dat op 29 mei 2018 te 20.16 uur een postpakket met professioneel illegaal vuurwerk op naam van verdachte is bezorgd op het adres [adres] te [plaats] . Op dit adres staat verdachte ook ingeschreven. Vervolgens bleek vanuit het landelijke onderzoek genaamd Oorworm dat er vanaf het bankrekeningnummer [rekeningnummer] op 15 mei 2018 een bedrag van € 395,50,- was overgemaakt naar een bankrekeningnummer in Polen, welke op naam staat van [website] . [website] betreft een webshop voor professioneel, voor particulieren verboden, vuurwerk. Verder blijkt uit het onderzoek dat het h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.G. Bruijne en mr. R.P.A. Kraaijeveld1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2022:1214
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17256

Verder in 2022 nr.2/3

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u, naast de vaste rubrieken, drie annotaties bij rechterlijke uitspraken, een artikel over de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet openbaarheid overheid en een artikel ov...

 De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roe...

 De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zi...

 Actualiteiten

Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1172 (zaak-A) Rechtbank Overij...