Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 3

Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

N.C. Ebbinkhuijsen MSc. RA, drs. D. Korf RA en drs. F.N.J. Versteeg RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) is een nieuwe, voor een speciaal doel opgerichte vennootschap, zonder enige activiteiten en met een beperkte kapitalisatie, genoeg om de eerste operationele kosten te kunnen dragen. De SPAC wordt als lege vennootschap naar de beurs gebracht om extra kapitaal en liquide middelen op te halen. Nadat effecten in de SPAC een notering aan de beurs hebben verkregen, begint de zoektocht naar een geschikte kandidaat om een fusie of overname met een echte onderneming (met echte activiteiten) te realiseren.

1. Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

In 2021 waren SPACs in Nederland ongekend populair, een trend die destijds lijkt te zijn overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. In 2021 vonden 17 SPACs hun weg naar de Amsterdamse beurs en in de Verenigde Staten een veelvoud hiervan. Tevens kregen 4 SPACs in Parijs en 4 SPACs in Frankfurt een beursnotering. De 'hype' in West-Europa lijkt enigszins over, want in 202...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

2. Accountingvraagstukken ten tijde van de IPO en als 'lege' beursvennootschap

3. Accountingvraagstukken ten tijde van de fusie

4. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
N.C. Ebbinkhuijsen MSc. RA, drs. D. Korf RA en drs. F.N.J. Versteeg RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17303

Verder in 2022 nr.3

 Themanummer SPACs

De Special Purpose Aquisition Company (SPAC) is een opvallend fenomeen dat in betrekkelijk korte tijd, ook in Nederland, bijzonder populair is geworden. Er zijn in ons land inmiddels diverse SPACs ...

 Een korte geschiedenis van de SPAC en de ontwikkeling van haar karakteristieken

1. Introductie 1.1. Nadat er in de Verenigde Staten (VS) al enige tijd sprake was van een ware hoos aan IPO's [2]van 'special purpose acquisition companies', ofwel SPACs, explodeerde afgelopen jaar...

 SPACs en De-SPACs

Een update naar aanleiding van de SPAC-hausse   In oktober 2020 schreven onze kantoorgenoten R. van Kessel en D.J.R. Lemstra een artikel in Ondernemingsrecht over de SPAC, waarin zij aangave...

 Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

Een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) is een nieuwe, voor een speciaal doel opgerichte vennootschap, zonder enige activiteiten en met een beperkte kapitalisatie, genoeg om de eerste operat...