Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 3

Een korte geschiedenis van de SPAC en de ontwikkeling van haar karakteristieken

mr. C.F.C. Sutherland en mr. J.S. Kalisvaart1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie

1.1. Nadat er in de Verenigde Staten (VS) al enige tijd sprake was van een ware hoos aan IPO's 2 van 'special purpose acquisition companies', ofwel SPACs, explodeerde afgelopen jaar het aantal beursgangen van SPACs aan Euronext Amsterdam. Ook elders in Europa hebben we een duidelijke toename van SPAC IPO's gezien, maar de Amsterdamse beurs mag zich met recht de SPAC hoofdstad van Europa noemen. SPACs zijn echter niet iets van de jaren '20 van deze eeuw, maar hebben zowel in de VS als hier in Nederland reeds een aardige geschiedenis.

 

1.2. In dit artikel zullen wij allereerst kort ingaan op de belangrijkste kenmerken van een SPAC, waarvan een aantal in het vervolg van dit artikel nader zullen worden uitgediept. Vervolgens wordt de oorsprong van de SPAC behandeld, haar verdere geschiedenis, alsmede de technische en juridische innovaties die in de loop der tijd zijn geïmplementeerd.

2. De kenmerken van een SPA...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. De kenmerken van een SPAC in een notendop

3. Een lesje geschiedenis

4. Technische en juridische kenmerken en de innovaties op dit vlak

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.F.C. Sutherland en mr. J.S. Kalisvaart1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17301

Verder in 2022 nr.3

 Themanummer SPACs

De Special Purpose Aquisition Company (SPAC) is een opvallend fenomeen dat in betrekkelijk korte tijd, ook in Nederland, bijzonder populair is geworden. Er zijn in ons land inmiddels diverse SPACs ...

 Een korte geschiedenis van de SPAC en de ontwikkeling van haar karakteristieken

1. Introductie 1.1. Nadat er in de Verenigde Staten (VS) al enige tijd sprake was van een ware hoos aan IPO's [2]van 'special purpose acquisition companies', ofwel SPACs, explodeerde afgelopen jaar...

 SPACs en De-SPACs

Een update naar aanleiding van de SPAC-hausse   In oktober 2020 schreven onze kantoorgenoten R. van Kessel en D.J.R. Lemstra een artikel in Ondernemingsrecht over de SPAC, waarin zij aangave...

 Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

Een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) is een nieuwe, voor een speciaal doel opgerichte vennootschap, zonder enige activiteiten en met een beperkte kapitalisatie, genoeg om de eerste operat...