Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Themanummer SPACs

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

De Special Purpose Aquisition Company (SPAC) is een opvallend fenomeen dat in betrekkelijk korte tijd, ook in Nederland, bijzonder populair is geworden. Er zijn in ons land inmiddels diverse SPACs opgericht, uiteraard om daarmee een beursnotering in Nederland of in het buitenland te verkrijgen. Op zich is een SPAC eigenlijk een lege huls die (nog) nader gevuld moet worden, met name door de overname van een (bestaande) onderneming. Als zodanig is de SPAC echter wel een bijzondere onderneming die specifieke vragen oproept, ook op het terrein van verslaggeving. Alle reden dus oo... ...lees meer

Artikel

Een korte geschiedenis van de SPAC en de ontwikkeling van haar karakteristieken

mr. C.F.C. Sutherland en mr. J.S. Kalisvaart1

1. Introductie 1.1. Nadat er in de Verenigde Staten (VS) al enige tijd sprake was van een ware hoos aan IPO's [2]van 'special purpose acquisition companies', ofwel SPACs, explodeerde afgelopen jaar het aantal beursgangen van SPACs aan Euronext Amsterdam. Ook elders in Europa hebben we een duidelijke toename van SPAC IPO's gezien, maar de Amsterdamse beurs mag zich met recht de SPAC hoofdstad van Europa noemen. SPACs zijn echter niet iets van de jaren '20 van deze eeuw, maar hebben zowel in de VS als hier in Nederland reeds een aardige geschiedenis.   1... abonneren of dit artikel kopen.

SPACs en De-SPACs

mr. E.J. Glazener, mr. N.A.M. Offergelt en mr. drs. T. de Jong1

Een update naar aanleiding van de SPAC-hausse   In oktober 2020 schreven onze kantoorgenoten R. van Kessel en D.J.R. Lemstra een artikel in Ondernemingsrecht over de SPAC, waarin zij aangaven dat in Nederland de SPAC op dat moment een relatief zeldzaam fenomeen was.[2] Sinds publicatie van dat artikel zijn 18 SPACs genoteerd aan Euronext Amsterdam. Vier daarvan zijn inmiddels een business combination met een doelvennootschap aangegaan (ook wel bekend als een 'De-SPAC'). Reden genoeg voor een update over SPACs en De-SPACs.   In dit artikel bespr... abonneren of dit artikel kopen.

Verslaggevingsaspecten rondom SPACs

N.C. Ebbinkhuijsen MSc. RA, drs. D. Korf RA en drs. F.N.J. Versteeg RA1

Een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) is een nieuwe, voor een speciaal doel opgerichte vennootschap, zonder enige activiteiten en met een beperkte kapitalisatie, genoeg om de eerste operationele kosten te kunnen dragen. De SPAC wordt als lege vennootschap naar de beurs gebracht om extra kapitaal en liquide middelen op te halen. Nadat effecten in de SPAC een notering aan de beurs hebben verkregen, begint de zoektocht naar een geschikte kandidaat om een fusie of overname met een echte onderneming (met echte activiteiten) te realiseren. 1. Verslaggevin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS